دستاوردهای ما

دستاوردهای ما

  سروش مانا فارمد با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی و با بکارگیری روش های کم هزینه در ساخت مواد موثره دارویی و شیوه ها نوین در فرمولاسیون دستاوردهای مهمی را تاکنون کسب نموده است.
یکی از این دستاوردها کسب دانش فنی تولید مواد موثره دارویی نظیر نالبوفین هیدروکلراید، نالتروکسان هیدروکلراید، تترابنازین و دولوکستین هیدروکلراید می باشد که جزء محصولات دانش بنیان در سطح یک و پریگابالین، دفرازیروکس و متیل وینیل کتون در سطح دو محسوب می گردند .
از جمله دیگر تلاش های چشمگیر این شرکت دستیابی به دانش فنی تولید ماده موثره دارویی بوپرونورفین هیدروکلراید، متادون هیدروکلراید، فولکدئین مونوهیدرات جهت تکمیل سبد داروهای مخدر می باشد.
در حوزه داروهای آماده ورود به بازار دستیابی به  فرمولاسیون دو داروی شربت نوسکاپین و تنطور اپیوم با کیفیت بالا می باشد.
Image