اهداف و ماموریت ما

اهداف و ماموریت ما

خودکفایی در عرصه تولید مواد اولیه دارویی و ارتقاء سطح کیفی سلامت با نوآوری در ساخت و عرضه محصولات و خدمات، از جمله اهداف این شرکت می باشند.

شرکت سروش مانا فارمد  بر چهار محور اصلی ذیل تاکید دارد:
  • ایجاد دانش فنی مواد موثره دارویی جهت تولید داروهای مورد نیاز کشور در داخل
  • توسعه سبد دارویی محصولات جهت ورود به عرضه بازار جهانی
  • ارتقاء کیفیت محصولات با تکیه بر استانداردهای جهانی و رعایت الزاماتGMP
  • بهبود و رفع موانع تولیدی جهت سایر شرکتهای دارویی هلدینگ گلرنگ با بهره وری از علم شیمی، تولید اینترمدیت ها و واکنشگرهای وارداتی

استراتژی بلند مدت این شرکت صادرات تامین محصولات با کیفیت مطابق با استانداردهای روز دنیا برای بازار داخلی و بازارهای جهانی است که قدم های موثری نیز در این زمینه برداشته شده است.
Image