تاریخچه شرکت

قبل از سال 1398

قبل از سال 1398

 این شرکت که تا قبل از این با عنوان شرکت هستی آریا شیمی در عرصه صنعت دارویی کشور فعال بود.   

قبل از سال 1398

سال 1398

سال 1398

شرکت سروش مانا فارمد در سال 1398 با ماهیتی تحقیقاتی-تولیدی فعالیت خود را بعنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ دارویی گلرنگ آغاز نمود. این شرکت که تا قبل از این با عنوان شرکت هستی آریا شیمی در عرصه صنعت دارویی کشور فعال بود با گسترش فاز تولیدی خود در شهرک صنعتی اشتهارد، در تیر ماه سال 98 رسماً منفک گردیده و با نام سروش مانا فارمد شروع به فعالیت نمود.   
Image