حوزه های مورد علاقه

شرکت سروش مانا فارمد یک شرکت دارویی در حال توسعه است و ما مشتاقانه منتظر همکاری با سایر شرکت های دارویی در راستای ایجاد ارزش افزوده از طریق فروش دانش و یا تولید مشترک هستیم. 
همکاری  ما با شرکای تجاری منجر به ایجاد فرصت های نوآورانه تر برای ایجاد راه حل های درمانی جدید برای بیمار می شود

ما به دنبال موارد زیر هستیم:
  • -ارزیابی همه مراحل توسعه دارو
  • تجاری سازی ایده ها و محصولات ما که امضای شرکت ما در بازار جهانی است
  • همکاری در تحقیق و توسعه
  • سرمایه گذاری برای محصولات نوآورانه
  • تقویت فن آوری ما
Image