اصلاح فرمولاسیون

با توجه به دانش نیروهای متخصص داخلی در زمینه تولید API و داروهای  Finished این شرکت آماده خدمات رسانی در زمینه ایجاد دانش فنی و اصلاح فرمولاسیون داروها برای دیگر شرکت های دارویی می باشد.
Image