مزیت های کاری در سروش مانا فارمد

شرکت سروش مانا فارمد یکی از شرکتهای دانش بنیان در حوزه دارویی میباشد و با پرسنل متخصص در بخش پژوهش و تحقیق موفقتهای چشمگیری داشته است. بمنظور تولید مولکولهای با ارزش در این سالها گامهای خوبی نیز برداشت همچنین تولید محصولات API   و FINISHED قدمهای موثری برداشته شد که انشاالله با حمایت خداوند متعال و همت همکاران عزیز و متخصص مجموعه بیش از پیش موفقیتهای لازم را در بهره مندی علمی و اقتصادی شاهد خواهیم بود.             

Image